המאבק עד לכאן

מאבק עובדי הקבלן באוניברסיטה העברית – היסטוריה מקוצרת

 • 2005. אגודת הסטודנטים ותא הסטודנטים של עמותת "במעגלי צדק" בודקים באופן עצמאי את תלושי השכר של עובדי הניקיון ומגלים פגיעה קשה בזכויותיהם.
 • 2006. בעקבות פעילות זו הנהלת האוניברסיטה ממנה רואה חשבון חיצוני, אילן יקיר, במטרה לפקח על תנאי ההעסקה בחברות הקבלניות עימן מתקשרת האוניברסיטה.
 • ספטמבר 2008. המאבטחים בארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית מתאגדים באופן עצמאי, בסיוע אגודת הסטודנטים וארגון "כוח לעובדים". הוועדים חושפים פגישה קשה בזכויותיהם הנעשית באין מפריע ובניגוד לחוק, תחת פיקוחו של רו"ח אילן יקיר.
 • ספטמבר 2008. יו"ר וועד המאבטחים בחברת סער פונה למנכ"ל חברת סער, אשר מבטיח לו כי הליקויים יתוקנו. בנוסף, הוא נפגש עם ראש אגף הביטחון באוניברסיטה ומבקש את התערבותו בנושא. דבר לא נעשה בנידון.
 • ינואר 2009. וועד המאבטחים, סטודנטים ומרצים מנהלים מאבק משותף כנגד פרסום מכרז אבטחה במחירי הפסד, וקוראים לאוניברסיטה לשקול באופן אמיתי וכן את המעבר להעסקת עובדי הקבלן באופן ישיר. באם יוחלט בכל זאת להוציא מכרז לאבטחת האוניברסיטה, קוראים הסטודנטים והמרצים לאוניברסיטה לוודא שיהיה זה מכרז הוגן, אשר יכול להבטיח את זכויות העובדים.

האוניברסיטה אינה מגיבה לקריאה זו. בעקבות כך מתקיימות פעילות מחאה נרחבות, הכוללות הפגנה ועצומת מרצים בנידון, עליה חתמו למעלה ממאה מרצים.

בתגובה למחאות, הנהלת האוניברסיטה שולחת מכתב למרצים אשר חתמו על העצומה ונוזפת בהם. בנוסף, שולחת ההנהלה מכתב לכלל הסטודנטים וטוענת כי היא מינתה "רו"ח חיצוני המפקח ובודק את זכויות עובדי חברות השירותים ובאם ישנה הפרה של זכויות אלה היא מטופלת באופן מיידי", וכי האוניברסיטה "מטפלת בתלונות באופן יעיל ומקצועי".

 • פברואר 2009. בפגישה בין נציגי האגודה, ועדי המאבטחים, רואה החשבון המפקח על חברות הקבלן ועו"ד מהלשכה המשפטית של האוניברסיטה. בפגישה הועברו בשנית ובכתב התלונות על הפגיעה הקשה בעובדים.
 • אפריל 2009. חברת סער מתנכלת לראש וועד המאבטחים ומעבירה אותו מתפקידו. מדובר בניסיון חמור לפגוע בחופש ההתארגנות. בעקבות פניה בנושא של עו"ד מטעם כוח לעובדים, משיב במכתב עו"ד המייצג את חברת סער כי יושב הראש הועבר מתפקידו לבקשת האוניברסיטה.
 • מאי 2009 למרות העברת התלונות לידי האוניברסיטה דבר לא נעשה בנידון. הסטודנטים מפגינים כנגד אוזלת ידה של האוניברסיטה והיעדר טיפול בתלונות. האגודה מודיעה כי באם לא יטופלו הליקויים בכוונתה להחריף את המאבק. ח"כ שלי יחימוביץ' וחברי מועצת העיר ירושלים מצטרפים אף הם בקריאה לאוניברסיטה לעצור את הפגיעה בעובדים.
 • יוני 2009 בעקבות המאבק האוניברסיטה מודיעה כי תעכב 300,000 ש"ח מהתשלום לחברת סער עד אשר יתוקנו הליקויים ותיפסק הפגיעה בזכויות העובדים. הכספים מעוכבים עד ליום זה.
 • מרץ 2010 בדיקה עצמאית של הסטודנטים מגלה כי דבר לא השתנה. הפגיעה הקשה בעובדי הקבלן ממשיכה באופן גורף ורוחבי באין מפריע. בנוסף, אף לא עובד אחד קיבל החזר רטרואקטיבי על הפרת זכויותיו והפגיעה הכלכלית שנגרמה שלא כדין.
 • אפריל 2010. הסטודנטים מפגינים כנגד הניצול היומיומי של עובדי הקבלן המתקיים בשטח האוניברסיטה ובחסותה, וחוזרים על קריאתם להנהלת האוניברסיטה לעבור להעסקה ישירה.

 

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה Uncategorized | כתיבת תגובה